Globalny Dom Przyjaźni i Nadziei

W dzisiejszych czasach, gdy w większości krajów na świecie brakuje przyjaźni między wyznaniami i narodami, a ruchy międzywyznaniowe charakteryzują się działaniami skierowanymi na zewnątrz, Globalny Dom Przyjaźni i Nadziei dotrze do sedna życia duchowego i życia modlitwy tradycji wiary. W ten sposób Asyż stanie się stolicą międzywyznaniowej przyjaźni, promieniującej pokojowym przesłaniem na całą Europę i świat.

W Globalnym Domu Przyjaźni i Nadziei wierni mogą poszerzyć swoje poczucie oddania, jednocześnie poszerzając serca i umysły na inne religie, rozpoznając głębsze duchowe podobieństwa. Zarówno młodzież, jak i dorośli mogą odkryć duchowe doświadczenie i głębsze docenienie natury i ludzkości. I wszyscy mogą wrócić do swoich domów z poszerzoną wiedzą, pełniejszym docenieniem życia duchowego i większym uznaniem dla docierania do innych w przyjaźni.