Cele

  • Służyć jako pierwsze na świecie muzeum modlitwy i duchowości.
  • Zapewnienie inspiracji dla indywidualnego i zbiorowego rozwoju, międzyreligijnego zrozumienia i harmonii.
  • Przełamywanie granic i budowanie mostów przyjaźni między wyznaniami i narodami.
  • Służyć jako miejsce nauki o religiach i duchowym życiu ludzkości.
  • Zapewnienie możliwości kultywowania duchowego doświadczenia i wzrostu.
  • Służyć jako symbol i dom dla współpracy i redefiniowania relacji między religiami.
  • Rozwijanie postrzegania i zasięgu Asyżu jako miejsca, które łączy wiele wyznań na świecie w duchowości i przyjaźni.
  • Siedziba globalnego ruchu Friendship Across Faiths, kierowanego przez przywódców wszystkich wyznań oraz jego globalnych inicjatyw i kampanii.